Onze klanten

Wij leveren onze services aan een breed scala van klanten, van NGO's tot universiteiten, en van lokale en nationale overheden tot particuliere bedrijven. Een selectie van onze Nederlandse klanten door de jaren heen vindt u hieronder.

 • Altenburg & Wymenga
 • Eurofins Aquasense
 • Arcadis Nederland
 • Bureau Biota
 • Buro Bakker
 • Deltares
 • eCoast
 • Eelerwoude
 • EMS Films
 • Groninger Landschap
 • Heijmans
 • Hogeschool van Hall / Larenstein
 • It Fryske Gea
 • Medusa Explorations
 • Natuurmonumenten
 • NIOZ
 • Outersight Ltd
 • Port of Rotterdam
 • Provincie Drenthe
 • Provincie Friesland
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Groningen
 • Provincie Noord Holland
 • Radboud Universiteit
 • Rijkswaterstaat
 • RIVM
 • Shore Monitoring & Research
 • Staatsbosbeheer
 • TourNatur GMbH
 • Universiteit Groningen
 • VLIZ
 • Vogelbescherming Nederland
 • Waddenvereniging
 • Waternet
 • Stichting Waterproef
 • Werkgroep grauwe kiekendief
 • Zoogdiervereniging