23-06-2017

3D mosselbanken

Op het wad aan de zuidkant van Griend is in de lente van 2016 een groot experiment opgezet. In dit experiment werden BESE structuren -Biodegradable Elements for Starting Ecosystems  geïnstalleerd op het wad met als doel om aanhechtingspunten voor mossellarven te bieden, en daarmee droogvallende mosselbanken in dat gebied te herstellen.

Om de biotische ontwikkelingen in en rondom deze structuren te onderzoeken, en om daarnaast een goed beeld te krijgen van de invloed van deze structuren op het omringende wad hebben we dronebeelden, gecombineerd met een rtk-dGPS,die zorgt voor een correctiesignaal, gebruikt om 3D modellen te genereren van deze structuren en het omringende wad. Hierdoor kon een zeer accurate hoogtekaart gegenereerd worden. Op basis van deze 3D hoogtekaarten kunnen volumeberekeningen gedaan worden om te kijken hoeveel sedimentatie en erosie er optreed. Deze kaarten geïmporteerd worden in GIS voor verdere analyse.

Dit project is een samenwerking met het Onderzoeksproject Griend, Bureau Waardenburg en de Radboud Universiteit