3D modeling

De buitenwereld naar de kantoren van onderzoekers brengen, is nu mogelijk met de huidige technologische vooruitgang. 3D (hoogte) modellen maken zeer nauwkeurige metingen en volumeberekeningen mogelijk op een schaal die voorheen ondenkbaar was.

Met behulp van luchtfoto’s kunnen 3D-modellen worden toegepast om volumes van (natuurlijke) structuren zoals mosselbanken en duinen te berekenen, maar ook om volumeveranderingen van dergelijke structuren in de loop van de tijd in kaart te brengen. Bovendien kunnen 3D-modellen ook worden gebruikt om soorten zoals planten of vogels te tellen.

Met behulp van slimme software en heel veel afbeeldingen van een specifiek object of gebied, is het mogelijk om 3D-kaarten en hoogtemodellen te bouwen door de exacte positie van elke pixel te berekenen. Deze modellen en kaarten worden voor u op maat gemaakt en kunnen worden gebruikt als een hulpmiddel om zowel onderzoeks- als managementvragen te beantwoorden.