Camera Solutions

De meeste van onze klanten zoeken naar afbeeldingen in plaats van hardware om deze afbeeldingen te leveren. Bovendien willen de meeste van onze klanten de gegevens die in die afbeeldingen liggen, of dat nu het aantal passerende dieren is of de inhoud van de afbeeldingen ingedeeld in categorieën.
Bij de Fieldworkcompany hebben we veel ervaring, variërend van het bouwen en ontwikkelen van de daadwerkelijke hardware tot het ontwikkelen van machine learning software die de gegevens binnen de afbeeldingen automatisch classificeert (bijvoorbeeld welk soort dier voorbij komt).

Het grootste deel van onze cameraprojecten kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën

• Educatief of PR-gebruik van afbeeldingen (live streaming, live-weergave)
• Op onderzoek gebaseerd gebruik - het gaat om gegevens, niet om de afbeeldingen.