Zeegrasherstel

Sinds 2011 zijn we betrokken geweest bij het door middel van donorzaden restaureren van Zostera marina in de Nederlandse Waddenzee. In de loop van de jaren hebben we in verschillende projecten samengewerkt met universiteiten en NGO's om zeegrasvelden te herstellen. In eerste instantie met behulp van de BuDS-methode (inzaaien door middel van ‘zaaiboeien’), maar omdat zeegrasherstel zeer lastig is gebleken, hebben we verschillende andere methoden ontwikkeld en getest om tot een succesvol resultaat te komen. In de keten van afhankelijkheden is het doel om stapsgewijs bottlenecks voor restauratie te identificeren en te verminderen.

Het bleek dat winterverlies van zaden in het veld een van deze knelpunten is. We hebben daarom een succesvolle methode ontwikkeld om zaden te oogsten en gedurende de winter op te slaan met ongekende positieve resultaten. Door deze technologische vooruitgang in het oogsten en opslaan van zaden te combineren met grootschalige veldexperimenten en hightech monitoring dragen we bij aan onderzoek naar zeegrasrestauratie. Stap voor stap brengen deze ontwikkelingen ons dichter bij grootschalige zeegrasrestauratie.