9-06-2018

€475.000 beschikbaar voor zeegrasrestauratie

09-06-2018

Het Waddenfonds honoreert een aanvraag van Natuurmonumenten voor het herstel van zeegrasvelden in de waddenzee met ruim € 475,000.

Dit geld draagt bij aan vier jaar extra onderzoek. Tegeijk met dit nieuws, blijkt het bij Griend en Uithuizen ingezaaide zeegras een groot succes. Dit laat zien dat we in staat zijn om zaden te oogsten en te zaaien, en dat zeegras herstel mogelijk zou moeten zijn. Het vervolgonderzoek richt zich op de factoren die een rol spelen bij de overleving van zeegrasvelden in de Waddenzee.

Voor meer informatie over zeegrasherstel: lees hier meer