Zeegras

Sinds 2011 zijn we betrokken geweest bij het op zaden gebaseerde herstel van zeegras in de Nederlandse Waddenzee

Zeegrasvelden behoren tot de snelst verdwijnende ecosystemen ter wereld met een jaarlijks verliespercentage van ongeveer 7%. Om deze verliezen te stoppen en terug te draaien, zijn er veel pogingen om deze onderwaterweiden over de hele wereld te herstellen. Zeegrasbedden bevorderen de biodiversiteit en dragen bij aan de kustbescherming door golfdemping en vorming van anti-erosiematten. We onderzoeken momenteel het potentieel voor zeegrasrestauratie in de Nederlandse Waddenzee en Delta (Grevelingen).