Ammophila duingras experimenten

Duingrassen spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van zandige kusten. Langs de noordwestkust van Europa zijn biestarwegras en helmgras de twee belangrijkste duinen-bouwende soorten. Over het algemeen wordt aangenomen dat de pionier biestarwegras een faciliterende rol heeft voor de vestiging van helmgras.

Pionieren in dynamische duinen
The Fieldwork Company heeft onderzoekers van het NIOZ geassisteerd met het opzetten van een veldexperiment op het oostpunt van Schiermonnikoog. Het oostpunt van Schiermonnikoog was voor dit experiment een ideale locatie omdat het een dynamisch systeem is waarbij de verschillende successieve duinzones en een pionier biestarwegras vegetatie aanwezig zijn. In het veldexperiment werden zaailingen van helmgras in bestaande pionier biestarwegras vegetatie geplant, en werd daarnaast 1000 helmgrasplanten geplant op kale vlakke bodem als controle. 

Voorzichtige aanpak

Het aandeel van de Fieldwork Company in dit project was drieledig. Het eerste onderdeel is de logistiek – naar de oostpunt van Schiermonnikoog lopen geen wegen. Om de 1000 planten te transporteren over het rulle strand werd onze speciaal voor dit soort situaties aangepaste Toyota landcruiser ingezet. Omdat de duinen een gevoelig ecosysteem zijn waarin geen sporen nagelaten moeten worden werden voor transport vanaf de auto onze speciaal ontwikkelde ‘wadkarren’ ingezet. Deze karren zijn gemaakt van licht aluminium met dikke ballonbanden, om zo veel gewicht over los zand of modder te kunnen verplaatsen, zonder diepe sporen achter te laten of weg te zinken in het sediment. 

Duimen voor hoogte

Het tweede gedeelte was om veldassistenten te leveren om de 1000 planten met de hand te poten. Met een duimstok werden de planten opgemeten en daarna werd met een dGPS op centimeterniveau de hoogteligging van de planten in kaart gebracht om te kunnen bepalen wat de invloed van de grootte van de plant op de duinvorming is.

Hoogte meten vanuit de lucht

Het derde gedeelte was om op centimeter niveau een drone survey uit te voeren van het gebied, om zo door middel van een drone voorzien van een PPK dGPS systeem, een centimeter accuraat hoogtemodel te maken van het gebied. Hierdoor konden duinvorm en duinvolume extreem accuraat in kaart gebracht worden. 

Dankzij de inzet van onze VTOL fixed wing drone gecombineerd met een hoge resolutie camera kon een gebied zo groot als 150 hectare in een uur ingevlogen worden met een grondresolutie van 0,77 centimeter per pixel. Door deze drone survey meerdere malen over het jaar uit te voeren kan de ontwikkeling van het gebied, en de rol van het biestarwegras en helmgras met hoge nauwkeurigheid en op grote schaal vastgelegd worden. Inmiddels worden de experimenten voortgezet op zowel Schiermonnikoog als Texel.

NIOZ

Opdrachtgever

NIOZ

Contactpersoon
Locatie

Schiermonnikoog, Texel

Project status

In uitvoering

Betrokken partij(-en)