Drones

In de afgelopen jaren zijn UAV’s (drones) het perfecte hulpmiddel geworden voor surveys vanuit de lucht. Waar vroeger helikopters of kleine vliegtuigen werden gebruikt om gegevens te verzamelen, kunnen steeds meer van deze survey’s nu door UAV’s worden uitgevoerd. Met een kleinere impact op het projectbudget, zeer compacte mobilisatievensters en een reeks aan (beeld) sensoren, zijn UAV’s een serieus alternatief.

Met geautomatiseerde vluchtcontrole kunnen UAV’s vooraf geplande surveys uitvoeren met een hoge nauwkeurigheid en grondresolutie. Bovendien kunnen surveys herhaaldelijk worden uitgevoerd, waardoor een gebied met een vaste interval in kaart gebracht kan worden. Tijdens de vlucht worden beelden genomen met voldoende overlap in voorwaartse en zijwaartse richting. Zodra de survey is voltooid, worden deze beelden gecombineerd om een zogenaamde orthomosaic te produceren – een luchtfoto met een hoge resolutie. Deze orthomosaics hebben zeer hoge grondresoluties, waardoor er bijvoorbeeld vegetatie in kaart kunnen gebracht kan worden en (kolonie)vogels geteld kunnen worden.

Met behulp van slimme software en heel veel afbeeldingen van een specifiek object of gebied, is het mogelijk om 3D-kaarten en hoogtemodellen te bouwen door de exacte positie van elke pixel te berekenen. 3D (hoogte) modellen maken zeer nauwkeurige metingen en volumeberekeningen mogelijk op een schaal die voorheen ondenkbaar was.
Met behulp van luchtfoto’s kunnen 3D-modellen worden toegepast om volumes van (natuurlijke) structuren zoals mosselbanken en duinen te berekenen, maar ook om volumeveranderingen van dergelijke structuren in de loop van de tijd in kaart te brengen. Bovendien kunnen 3D-modellen ook worden gebruikt om soorten zoals planten of vogels te tellen.
Deze modellen en kaarten worden voor u op maat gemaakt en kunnen worden gebruikt als een hulpmiddel om zowel onderzoeks- als managementvragen te beantwoorden.