Drones

Drones of UAV’s zijn het perfecte hulpmiddel voor surveys vanuit de lucht. Waar vroeger helikopters, kleine vliegtuigen of grondtellingen werden gebruikt om gegevens te verzamelen, kunnen steeds meer van deze surveys nu door drones worden uitgevoerd. Door een kleinere impact op budget, bezetting en tijd, en het inmiddels uitgebreide aanbod van (beeld)sensoren, zijn drones een serieus alternatief. In veel gevallen presteren ze zelfs beter dan bij reguliere monitoringstechnieken en zijn ze minder verstorend voor de aanwezige natuurwaarden.

Natuurmonitoring in vogelvlucht

Met geautomatiseerde vluchtcontrole kunnen drones surveys uitvoeren volgens een vluchtplan. Bovendien kunnen surveys herhaaldelijk worden uitgevoerd, waardoor een gebied met een vaste interval in kaart gebracht kan worden. Tijdens de vlucht worden beelden genomen met hoge nauwkeurigheid en grondresolutie. Wanneer de beelden met voldoende overlap in voorwaartse en zijwaartse richting worden gemaakt kunnen de beelden gecombineerd om een zogenaamde orthomosaic te produceren – een samengestelde luchtfoto met een hoge resolutie. Hiermee is uiteindelijk na een digitale verwerking (GIS) vegetatiekartering mogelijk of kan een (kolonie)vogeltelling gedaan worden.

Van twee dimensionale foto naar 3D model

Met de komst van drones is 3D modellering op een schaal mogelijk die voorheen ondenkbaar was. Met behulp van een drone kunnen heel veel nauwkeurige afbeeldingen en positiebepalingen van een specifiek object of gebied worden gemaakt. Slimme software (CAD/GIS) berekend vervolgens van elke pixel de exacte positie. Zeer kleine verschillen in de afstand tot het object worden daarmee duidelijk. Zo is het mogelijk om 3D of hoogtemodellen te bouwen.

Snel zicht op gebiedsveranderingen

Met 3D modellering kunnen bijvoorbeeld volumes van structuren zoals mosselbanken en duinen berekend worden. Bij een herhaaldelijke survey kunnen volumeveranderingen van dergelijke structuren in kaart worden gebracht. Zo kan bijvoorbeeld stormschade in bossen snel worden geïnventariseerd of kunnen de effecten van natuurbranden in kaart worden gebracht. Bovendien kunnen 3D-modellen ook worden gebruikt om flora en fauna te tellen.

Meer weten?

Wij beschikken over een ruim aantal drones die uitgerust kunnen worden met een range aan camera’s en/of sensoren. Daarnaast werken we met inachtneming van geldende wet- en regelgeving t.a.v. het gebruik van drones in de openbare ruimte en met respect voor aanwezige natuurwaarden. 3D modellen en kaarten worden voor u op maat gemaakt en kunnen worden gebruikt als een hulpmiddel om zowel onderzoeks- als managementvragen te beantwoorden. Onze dronepiloten staan altijd klaar en denken graag mee om de juiste output te leveren!