Zeegrasherstel

Sinds 2011 zijn we betrokken geweest bij het door middel van donorzaden restaureren van Zostera marina in de Nederlandse Waddenzee. In de loop van de jaren hebben we in verschillende projecten samengewerkt met universiteiten en NGO’s om zeegrasvelden te herstellen. In eerste instantie met behulp van de BuDS-methode (inzaaien door middel van ‘zaaiboeien’), maar omdat zeegrasherstel zeer lastig is gebleken, hebben we verschillende andere methoden ontwikkeld en getest om tot een succesvol resultaat te komen. In de keten van afhankelijkheden is het doel om stapsgewijs bottlenecks voor restauratie te identificeren en te verminderen.

Het bleek dat winterverlies van zaden in het veld een van deze knelpunten is. We hebben daarom een succesvolle methode ontwikkeld om zaden te oogsten en gedurende de winter op te slaan met ongekende positieve resultaten. Door deze technologische vooruitgang in het oogsten en opslaan van zaden te combineren met grootschalige veldexperimenten en hightech monitoring dragen we bij aan onderzoek naar zeegrasrestauratie. Stap voor stap brengen deze ontwikkelingen ons dichter bij grootschalige zeegrasrestauratie.

Zeegraskwekerij

Een van de grootste problemen die we hebben binnen onze zeegrasrestauratieprojecten is het verlies van zaden nadat ze zijn ingezaaid. Grofweg zijn daarvoor 3 redenen: storm, stroming en sedimentatie.
Om deze factoren zijn te elimineren zijn wij gestart met het opkweken van zeegrasplanten in een gecontroleerde omgeving. In deze kwekerij worden de planten in perfecte omstandigheden klaargemaakt voor transplantatie naar het veld
Aangezien planten een stuk beter tegen natuurlijke invloeden kunnen dan zaden zou de overlevingskans van de planten in het veld een stuk hoger moeten zijn dan de huidige manier van zaaien.
Een ander voordeel van deze methode is dat we niet langer afhankelijk zijn van donor populaties

Momenteel zijn we bezig met experimenten om te bepalen of het opkweken en transplanteren van complete planten vanuit een kwekerij naar de Waddenzee of Grevelingen een toepasbare methode is.