Grootschalige surveys

Bij de Fieldworkcompany hebben we veel ervaring met het plannen en uitvoeren van grootschalige surveys. We hebben de kennis en de materialen om ervoor te zorgen dat grote en complexe surveys veilig, efficiënt en volgens plan verlopen. Onder andere het aanvragen van vergunningen, planningen maken en het verzamelen van de beste materialen om goed werk te kunnen verrichten horen allemaal bij de voorbereiding van surveys

Wij zorgen dat deze zaken op tijd in orde zijn zodat u zich zonder zorgen kan richten op het eindresultaat. Sinds 2017 voeren we grootschalige surveys uit voor MWTL (Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands) projecten op de Waddenzee, Noordzee en binnenlandse wateren. Onze medewerkers zijn ingewerkt op tal van verschillende ecosystemen en weercondities, zodat er snel en veilig gehandeld kan worden op de locatie van uw project.