SKB Rib

19 april 2021

Deze RIB is uitermate geschikt voor het varen in ondiepere stukken, bijvoorbeeld als bijboot om mensen en materiaal op een wadplaat af te zetten. Door de tubes en de dubbele bodem is deze RIB ook in ruiger weer inzetbaar. Dankzij het geringe gewicht en de kantelbare trailer is deze boot op vrijwel elke locatie te…

Seafury

19 april 2021

De boot is uitermate geschikt voor het varen van langere afstanden. Door de scherp gesneden romp en de diepgang kan deze RIB ook met wat onstuimiger weer snel en veilig van A naar B varen. Aan boord is voldoende ruimte om spullen droog op te bergen. De boot kan vervoerd worden op een trailer, en…

Rigid Raider craft

19 april 2021

RIGID RAIDER CRAFT De boot is voorzien van een groot plat werkdek met grip coating, met rondom voldoende bevestigingsmogelijkheden voor frames en/of sensoren. De boot kan vervoerd worden op een kantelbare trailer, en is daardoor flexibel inzetbaar op zowel zoete als zoute wateren. Door de geringe diepgang is hij uitermate geschikt voor ondiepe gebieden. Afmetingen:…

Damhertentelling

16 maart 2020

De Provincie Groningen & Staatsbosbeheer hebben aan The Fieldwork Company gevraagd om in het zuidelijk deel van het Lauwersmeergebied een totaal-telling uit te voeren van het aantal in het gebied aanwezige damherten. Gezien de omvang, onoverzichtelijkheid en de ontoegankelijkheid van het gebied is het snel en accuraat in kaart brengen op traditionele wijze (via zichtwaarnemingen…

Onderwatercamera “Bruce”

7 november 2019

In oktober heeft The Fieldwork Company de Rijksuniversiteit Groningen geholpen tijdens een expeditie op de Noordzee. Het doel van de expeditie was om verschillende zeebodem habitats en de bijbehorende epibenthos gemeenschappen in beeld te brengen op de Nederlandse continentale plaat voor het DISCLOSE-project. Het door de Fieldwork Company gebouwde tow videocamerasysteem “Bruce” werd met succes toegepast…

Water- en oeverplanten inventarisaties

7 oktober 2019

Afgelopen zomer hebben we in opdracht van Stichting Waterproef mee gewerkt aan de grootschalige survey macrofyten in Noord-Holland en Utrecht. Macrofyten zijn vaatplanten die met het blote oog zichtbaar zijn en in, of langs het water groeien. Rond de 180 natuurlijke- en boerensloten zijn bezocht om de plantensoorten te bepalen, de waterdiepte, doorzicht van het…

SCHAVEN VOOR KENNIS

29 maart 2019

In de periode februari – maart 2019 heeft the Fieldwork Company gedurende 7 weken bijgedragen aan onderzoek naar het macrozoöbenthos (> 5 mm) op het Nederlands deel van de Noordzee. Met een bodemschaaf is informatie verzameld op 187 locaties die verdeeld waren over gebieden met bijzondere ecologische waarden, zoals de Doggersbank, de Centrale Oestergronden, het…

Eco-passage Gelderland

10 januari 2019

Voor Provincie Gelderland hebben we camera systemen geleverd en geïnstalleerd voor 6 verschillende eco-passages. Deze camera’s monitoren de passages 24/7, en registreren elk dier dat oversteekt. Er word van elk dier een filmpje gemaakt, en dat word vervolgens geupload naar een server, waarna de beelden geanalyseerd kunnen worden.

DIJKKARTERING IJSSEL

14 december 2018

In opdracht van Medusa BV hebben we gewerkt aan het in kaart brengen van de dijk condities van de zomerdijken langs de IJssel. Met een elektromagnetische sensor liepen we transecten aan beide kanten van de dijk, over prikkeldraad en door weilanden. Een grote klus waar het aankwam op logistiek slim puzzelen qua transport en toegankelijkheid…

MWTL STAGNANTE EN STROMENDE WATEREN

14 december 2018

Afgelopen zomer hebben we in de maanden juni tot en met augustus de jaarlijkse waterplanten monitoring uitgevoerd. De logistiek en materiaalvoorziening nam de Fieldwork Company voor zich en E.C.O. Logisch en Eurofins AquaSense stuurden het project aan en leverden de plantenexperts. In deze formatie hebben we data opgeleverd betreffende oever- en waterplanten abundantie en diversiteit…