Samenwerking zeegrasherstel Baai van Arcachon (FR)

Niet alleen in Nederland wordt gewerkt aan zeegrasherstel. Internationaal wordt veel samengewerkt en kennis uitgewisseld in het internationale zeegrasherstelnetwerk. Zo adviseert en assisteert The Fieldwork Company sinds enkele jaren bij het zeegrasherstel in de Baai van Arcachon (FR).

In de Baai van Arcachon komen, net als in Nederland, twee verschillende soorten zeegras voor. Dit zijn de ondergedoken variant van groot zeegras (Zostera marina) en het droogvallende klein zeegras (Z. Noltii). Het klein zeegras vormt volle velden op het wad en het groot zeegras staat hier vooral langs de geulen. Beide soorten zijn in het bekken in verval terwijl ze wel een vitale functie vervullen voor het ecologisch systeem en de lokale economie. Daarom heeft het “Parc naturel Marin Bassin d’Arcachon” in 2019 een commissie opgericht om alle betrokkenen rondom dit thema te verenigen. Tegelijkertijd vinden al diverse projecten plaats om het zeegras in de baai te herstellen tot het niveau van de begin jaren 2000.

In de baai wordt klein zeegras hersteld met de kitspuitmethode, een methode die is ontwikkeld door The Fieldwork Company waarbij een mengsel met sediment en zaden in de bodem worden geïnjecteerd. Deze methode vergt echter ook een gedegen voorbereidingsproces waarin donormateriaal wordt verzameld in het najaar, wordt verwerkt en wordt opgeslagen over de winter, waarna het in het voorjaar kan worden gezaaid. Na enkele bezoeken door The Fieldwork Company en de Rijksuniversiteit Groningen aan de baai is in augustus 2021 een faciliteit opgezet om het donormateriaal te kunnen verwerken en is het eerste donormateriaal verzameld samen met lokale vrijwilligers. In november zijn de zaden uit het donormateriaal gezeefd. Eind maart 2022 is door medewerkers van het marine park zelf gezaaid.

In het voorjaar van 2023 hebben we ook geassisteerd tijdens de eerste testen met een andere herstelmethode. Omdat klein zeegras een meerjarige plant is die zich voornamelijk verspreid d.m.v. de wortels is transplantatie van planten ook een geschikte methode. Met behulp van PVC-buizen worden delen sediment en zeegras uit een bestaand zeegrasveld uitgestoken waarna in andere proefgebieden weer kan worden aangeplant.

Voor beide herstelmethoden wordt een wetenschappelijke monitoring uitgevoerd. Naast het actief herstel is door het marine park een bewustzijnscampagne gestart en worden verdere knelpunten voor zeegrasherstel geïdentificeerd d.m.v. wetenschappelijk onderzoek.

Deel dit bericht