Zeegras zaaien in de versnelling

In onze zeegrasherstelprojecten werken we al jaren met een op zaad gebaseerde herstelmethode. Met een kitspuit wordt zeegraszaad ieder voorjaar bij laagtij ingespoten in het wad waarna de zaden mogen uitgroeien tot volwaardige plant. In een kitspuit past maar een kleine hoeveelheid gietklei gemixt met zeegraszaden die keer op keer moeten worden bijgevuld op locatie.

Het werken met een kitspuit vergt vele handjes werk, daarnaast kan het alleen maar plaatsvinden in een korte periode per dag en gaat het meter voor meter. We werken in meerdere shifts tijdens laagwater om zo snel mogelijk en in een zo’n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk te zaaien. Daarom wordt door the Fieldwork Company nagedacht over het ontwerpen en bouwen van een zeegraszaaimachine. Het eerste prototype is nu klaar om te testen!

Het prototype is gebaseerd op de kitspuitmethode, simpelweg omdat we weten dat deze methode werkt voor het herstel van droogvallend zeegras. Daarnaast mag een machine niet te groot en te zwaar zijn. Hij moet vervoerd kunnen worden per boot, makkelijk bijgevuld kunnen worden, en kunnen voortbewegen op een slappe wadbodem. Daarnaast moet hij natuurlijk doen waarvoor we hem wilden bouwen; zo efficiënt mogelijk zeegras zaaien!

In maart gaan we de zaaimachine voor het eerst testen in het zeegrasherstelproject bij Griend. Hopelijk kunnen we daar deze zomer de resultaten van zien.

Deel dit bericht