Open air zeegraskwekerij binnenkort open voor bezoek

Breng je binnenkort een bezoek aan Lauwersoog, of heb je wat tijd te spenderen terwijl je wacht op de veerboot naar Schiermonnikoog? Dan kan je binnenkort in de haven van Lauwersoog een kijkje nemen bij de eerste publiekstoegankelijke zeegraskwekerij!

Kweken voor zeegrasherstel

Het zeegrasherstel in de Waddenzee vindt plaats met donorzaden uit Duitsland en Denemarken. In de aankomende jaren is meer donorzaad nodig om grote gezonde zeegrasvelden te realiseren. Dit donorzaad willen de onderzoekers niet allemaal uit een ander natuurlijk zeegrasveld halen. Daarom moet zeegraskweek in de toekomst zaad gaan leveren voor de herstelprojecten in de Waddenzee. Het is een vorm van aquacultuur die bijzonder en nieuw is in de wereld. The Fieldwork Company werkt al jaren aan het onderzoeken van geschikte manieren voor zeegraskweek. Dit gebeurde tot op heden in voor publiek afgesloten onderzoeksfaciliteiten bij de RUG en onder streng gecontroleerde omstandigheden. Maar daar komt nu verandering in.

Buiten opschalen

Om de kwekerij in de toekomst te kunnen vergroten wordt gedacht aan buitenkweek. In het project ‘Sustainable Seagrass Aquaculture’ experimenteert The Fieldwork Company met de mogelijkheden voor buitenkweek onder minder controleerde omstandigheden en opschaling van de kwekerij. En waar kan dit beter dan in Lauwersoog? Aan de waddenkust is namelijk voldoende zeewater en ruimte voor handen om de kweek mogelijk te maken en uit te breiden. Naast de Waddenloods wordt daarom druk gewerkt aan het opzetten van de zeegraskwekerij. Dat experiment delen we graag met waddenliefhebbers.

Waddenloods, veldstation voor visserij en waddenbeheer

In de Waddenloods werken Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat samen met de Stichting Geïntegreerde Visserij, het Werelderfgoedcentrum Waddenzee Lauwersoog en The Fieldwork Company. De Waddenloods is een initiatief van Stichting Geïntegreerde Visserij. Het is een werkplaats voor activiteiten op het gebied van duurzame visserij en verantwoord beheer en medegebruik van de kust: visserij, natuur, kennis, onderzoek en educatie. In en om de Waddenloods is daarom volop informatie te vinden over de onderwaternatuur van Werelderfgoed Waddenzee. Iedereen die werkt op het wad, geniet van het wad of verblijft op het wad is van harte welkom als de deuren open staan. De Waddenloods is te vinden aan de Zeedijk achter Wagenborg Passagiersdiensten.

Meer informatie over de Waddenloods is te vinden op geintegreerdevisserij.nl en op wec-waddenzee.nl.

Dit project word medegefinancierd door de Europese Unie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.

Zeegras kwekerij Lauwersoog

Download het artikel

Deel dit bericht