Next Generation Aquafarming

Zeegrasvelden zijn een onmisbaar onderdeel voor gezonde kustzeeën! In de jaren ’30 was het Nederlandse areaal zeegras in de Waddenzee en de Zuidelijke Delta bijna helemaal uitgestorven. En op wereldwijde schaal neemt het areaal jaarlijks zelfs met 7 procent af!

The Fieldwork Company zet zich geruime jaren in om zeegras te herstellen en werkt hierin samen met nationale en internationale partners. Voor de herstelprojecten worden zaden gewonnen van donorlocaties in Denemarken en Duitsland. Maar dit is geen houdbare situatie voor duurzaam herstel. Het zou veel duurzamer en efficiënter zijn om de kweek van zeegras in eigen beheer in Nederland te kunnen organiseren. Hiermee zou in de toekomst het tekort aan zeegraszaad kunnen worden opgelost.

Zeegraskweek is een nieuwe vorm van aquacultuur die volop wordt onderzocht. Er bestaan nog geen geschikte bodemsubstraten om zeegras op te kweken. Daarom werkt The Fieldwork Company met Foamplant, een expert op het gebied van duurzame en biologisch afbreekbare growfoams, samen aan de ontwikkeling van een geschikt substraat in het project “Next Generation Aquafarming.”

Door foamplant wordt een biodegradeerbaar substraat ontwikkeld wat volledig tegemoet komt aan de specifieke vereisten die zeegras stelt. The Fieldwork Company onderzoekt de vereisten voor zeegraskweek in een gesloten kweeksysteem en test het ontwikkelde substraat. Het project heeft daarnaast als doel om een zo geschikt en duurzaam mogelijk kweeksysteem op te zetten voor zeegras met grootschalig herstel van zeegras als stip op de horizon.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie

Deel dit bericht