Veldwerkplaats Drones voor natuurbeheer

De mogelijkheden om met drones te werken in het natuurbeheer zijn enorm toegenomen. Voor het inventariseren van allerlei in de natuur voortkomende soortgroepen worden de technieken steeds uitgebreider en de nauwkeurigheid steeds beter. Ook is het tellen met drones vaak een kostendrukkende manier, met weinig menskracht kan in korte periode een groot oppervlak aan vaak ontoegankelijk terrein gemonitord worden. Dit is zeker interessant voor natuurbeheerders die met enige regelmaat moeten monitoren om beheersvraagstukken te kunnen beantwoorden.

Maar waar wat voor technieken zijn er? Hoe is het toe te passen? Wat zijn de ervaringen? Wanneer is het nuttig en wanneer niet? En waar moet je qua verstorende effecten en regelgeving rekening mee houden? Tijdens de veldwerkplaats Drones in het Natuurbeheer, georganiseerd door de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) om kennisdeling tussen natuurbeheerders te bevorderen, werden daarom diverse deskundigen op het gebied van drones uitgenodigd voor een toelichting en demonstratie. The Fieldwork Company was een van deze deskundigen. Hier hebben we uitleg gedaan over weidevogeltellingen, waterplanteninventarisaties, de vergelijkbaarheid van grondtellingen met dronetellingen bij vogelmonitoring, en de verstorende effecten van drones.

Klik hier voor meer informatie over de veldwerkplaats.

Deel dit bericht