Nieuw zeegras Grevelingenmeer

Na de inzaaiacties in de Waddenzee eerder dit jaar, zijn we in mei 2023 gestart met het aanplanten van zeegras op twee locaties in het Grevelingenmeer, namelijk de Veermansplaat en Stampersplaat.Zeegrasvelden zijn van groot belang voor de biodiversiteit. Ze dienen als kraamkamers voor vissen en bieden een perfecte woon- en schuilplaats voor kleine dieren als garnalen, haring en zeenaalden. Het zeegras is afkomstig uit Denemarken en wordt handmatig geplant.

Het is niet de eerste keer dat er zeegras wordt geplant in de Grevelingen. In het verleden zijn al verschillende onderzoeken gedaan naar het terugbrengen van zeegras in de Zuidwestelijke Delta. Onderzoekers hebben toen veel geleerd over welke omstandigheden goed zijn voor zeegras.

7 voetbalvelden

Het doel is om uiteindelijk zelfredzame zeegrasvelden terug te krijgen in de Grevelingen en het Veerse Meer, elk ter grootte van 7 voetbalvelden (5 ha). Tijdens het huidige project onderzoekt Rijkswaterstaat of dit haalbaar is.

Onderzoek laat zien dat er voor herstel van zeegras in het Veerse Meer en de Grevelingen veel uitdagingen zijn. De komende 5 jaar wordt er onderzoek uitgevoerd waarbij verschillende beplantingsmethoden worden beproefd om te zien of dit effect heeft op de kans van overleving. Daarnaast wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar de omgevingsfactoren die belangrijk zijn voor succes.

Methode

In 2023 worden er meer dan 18.000 zeegrasscheuten uit Denemarken gehaald en op de proeflocaties gepland. De scheuten worden aan elkaar gebonden zodat ze niet wegdrijven. Deze methode wordt al langer in Denemarken gebruikt. Daarnaast worden er nog circa 2000 planten met bodemmateriaal geplaatst. Bij de proeflocaties worden ook zeeslakken ingezet. De zeeslak komt van nature in het gebied voor en houdt de planten schoon. Met hulp van deze slakken is de kans op gezond zeegras een stuk groter. Rijkswaterstaat wil ook in het Veerse Meer in 2027 een groot veld met zeegras hebben geplant. In het Veerse Meer is nog niet eerder naar zeegrasherstel gekeken. Daarom wordt daar de komende tijd onderzoek gedaan naar de beste plekken om dat te doen.

Zeegrasherstel in Nederland

Voor het creëren van zelfredzame zeegrasvelden is veel kennis en expertise nodig. Daarom wordt in opdracht van Rijkswaterstaat door Witteveen+Bos, Rijksuniversiteit Groningen, The Fieldwork Company en Altenburg en Wymenga gewerkt aan het 5-jarige zeegrasherstelproject. Het uiteindelijke doel is om zeegras weer permanent terug te krijgen in de Waddenzee en de Zuidwestelijke Delta.

We zijn in 2022 gestart met het project voor het herstel van zeegras langs de Nederlandse kust. Het project bouwt voort op het succesvolle zeegrasherstelproject ‘Sleutelen aan Zeegras’ onder begeleiding van Natuurmonumenten en een meerjarige pilot in het Grevelingenmeer.

Wil je meer lezen over dit 5-jarige zeegrasherstelproject? Kijk dan op: https://fieldworkcompany.nl/projecten/zeegrasherstel-waddenzee-zuidelijke-delta/

Deel dit bericht