Zeegraskwekerij

Een van de grootste problemen die we hebben binnen onze zeegrasrestauratieprojecten is het verlies van zaden nadat ze zijn ingezaaid. Grofweg zijn daarvoor 3 redenen: storm, stroming en sedimentatie.
Om deze factoren zijn te elimineren zijn wij gestart met het opkweken van zeegrasplanten in een gecontroleerde omgeving. In deze kwekerij worden de planten in perfecte omstandigheden klaargemaakt voor transplantatie naar het veld
Aangezien planten een stuk beter tegen natuurlijke invloeden kunnen dan zaden zou de overlevingskans van de planten in het veld een stuk hoger moeten zijn dan de huidige manier van zaaien.
Een ander voordeel van deze methode is dat we niet langer afhankelijk zijn van donor populaties

Momenteel zijn we bezig met experimenten om te bepalen of het opkweken en transplanteren van complete planten vanuit een kwekerij naar de Waddenzee of Grevelingen een toepasbare methode is.