Zeegras kwekerij 2.0

Begin voorjaar 2021 is op onze locatie in Groningen een nieuwe zeegrasteeltfaciliteit gebouwd. Om zeegrasvelden in de Waddenzee te kunnen herstellen is een zelfvoorzienende bron van uitgangsmateriaal nodig. The Fieldwork Company werkt sinds 2019 aan de ontwikkeling van een methode om zeegrasplanten te kweken.

Het project, dat begon bij de kassen van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft dit jaar een grote sprong gemaakt. We hebben al ons eerste onderzoek uitgevoerd onder de meest gecontroleerde omstandigheden van biotische en abiotische factoren (zoutgehalte, temperatuur, pH, voedingsstoffen). Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het kweekproces van Zostera marina. Nu willen we beoordelen of ons huidige teeltproces ook kan werken in minder gecontroleerde, en dus meer betaalbare, omstandigheden.

De nieuwe teeltfaciliteit biedt plaats aan maximaal 2000 planten. De setting bestaat uit 2 temperatuur gereguleerde bassins met natuurlijke blootstelling aan de zon. Deze stap brengt ons dichter bij ons lange termijn doel: voldoende uitgangsmateriaal kunnen produceren voor herstel van zeegras in de Waddenzee maar ook in de rest van de wereld.

Download het artikel

Deel dit bericht