GROTE STERNS MONITOREN OP GRIEND

1 juli 2018

Afgelopen twee maanden heeft op het eiland Griend een van onze op maat gemaakte cameraoplossingen gedraaid om de sternkolonie op het eiland te monitoren. Het systeem bestond uit een hoge resolutie camera, een server met 16 terabyte aan opslag die de videobeelden uit de camera opsloeg, en aangezien er geen internet op Griend aanwezig is:…

GROTE STERNS TELLEN MET EEN DRONE

12 juni 2018

Normaal gesproken worden nesten van sterns geteld door waarnemers die door een kolonie lopen en de nesten en eieren tellen. Dit is een erg verstorende methode: gedurende de tijd dat de waarnemers nodig hebben om de nesten te inventariseren blijven de sternen niet meer op de eieren zitten en vliegen ze op, waardoor de eieren…

MWTL 2018 kick-off

5 juni 2018

Vandaag was de startdag van de MWTL-stagnant bemonstering. Binnen dit onderzoek wordt er gekeken naar de waterkwaliteit in de grote meren. Komende zomer zullen er op ongeveer 3000 opnamepunten verspreid over de randmeren waterplanten opgenomen worden, en oppervlaktepercentages bepaald worden.

Rigid raider craft

25 mei 2018

De boot is voorzien van een groot plat werkdek met grip coating, met rondom voldoende bevestigingsmogelijkheden voor frames en/of sensoren. De boot kan vervoerd worden op een kantelbare trailer, en is daardoor flexibel inzetbaar op zowel zoete als zoute wateren. Door de geringe diepgang is hij uitermate geschikt voor ondiepe gebieden. Afmetingen: 5.90 x 2.20,…

MONITORING VAN GROOT ZEEGRAS MET UAV

8 maart 2018

In de Waddenzee word hard gewerkt aan het restaureren van droogvallende groot zeegras ( Zostera Marina ) populaties. Om de resultaten van verschillende herstelproeven te kunnen monitoren, moeten individuele planten worden geteld. Het jaarlijkse droogvallende zeegras wordt meestal gecontroleerd bij eb, wanneer het gebied gemakkelijk toegankelijk is. Omdat herhalende grondtellingen diepe sporen achterlaten in het waddensediment, is…

Aerial survey griend

29 januari 2018

Between January 13-15 we have carried out the first aerial survey of the island of Griend for 2018. In a long-term series of monitoring we carried out these surveys to allow researchers to closely follow the development of the island after the 2016 restoration measures were taken.

GRONDWATERONDERZOEK LAUWERSMEER

29 januari 2018

Eén dag per jaar assisteren we onderzoekers in het Lauwersmeergebied met het uitlezen van grondwatersensoren. Een groot deel van deze sensoren liggen in afgelegen en lastig bereikbare punten in het gebied. Deze plekken zijn makkelijker via water te bereiken dan via land, en daarom assisteren wij de onderzoekers met ons speciaal voor ondieptes gebouwde aanlandingsvaartuig.…

BOUWEN VAN KUNSTMATIG HELMGRAS

29 januari 2018

Voor een project van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben we levensgrote kunstmatige helmgraspercelen ontworpen en gebouwd op het strand van het eiland Schiermonnikoog. Om inzicht te krijgen in de meest effectieve verspreidingsstrategie en de optimale kolonisatiemanier te bepalen, werden drie verschillende opstellingen in twee verschillende dichtheden in 5 replica’s gemaakt. Bezemdraad bleek de beste oplossing…

Ganzen tellen

11 december 2017

ONTWERPEN EN BOUWEN VAN EEN TOWCAM

12 oktober 2017

Voor een PhD project van de Universiteit Groningen, gericht op het onderzoeken van macrofauna op de zeebodem hebben we een zogenaamde “towcam” gebouwd. Een towcam is een camerasysteem dat onder water achter een schip wordt gesleept om beelden van de zeebodem te verzamelen. Onze towcam genaamd “bruce” na de haai in Finding Nemo, bestaat uit…