MONITORING VAN GROOT ZEEGRAS MET UAV

In de Waddenzee word hard gewerkt aan het restaureren van droogvallende groot zeegras ( Zostera Marina ) populaties. Om de resultaten van verschillende herstelproeven te kunnen monitoren, moeten individuele planten worden geteld. Het jaarlijkse droogvallende zeegras wordt meestal gecontroleerd bij eb, wanneer het gebied gemakkelijk toegankelijk is.

Omdat herhalende grondtellingen diepe sporen achterlaten in het waddensediment, is de eenvoudigste, meest nauwkeurige en meest effectieve manier het tellen van planten vanuit de lucht met behulp van een drone. Voor het analyseren van de getelde planten maken we een zogenaamde orthomosaic van het onderzoeksgebied. Deze orthomosaic bestaat uit allemaal losse foto’s die aan elkaar geplakt worden door middel van software. Deze orthomosaic wordt vervolgens zowel handmatig als automatisch geanalyseerd met behulp van machinelearning beeldanalysescripts. De eerste stap in geautomatiseerde beeldanalyse is onderscheid te maken tussen zeegras en algen, kwelderplanten en andere zaken. Hierna worden alle individuele zeegrasplanten geteld. Het aantal planten is de output van dit project. Deze getallen worden ook vergeleken met veldwaarnemingen om de nauwkeurigheid van deze methode te bepalen.

Lees meer over zeegrasmonitoring door middel van uav’s in onze poster: Poster V2 tFC drones ISBW 13

Deel dit bericht