Damhertentelling

De Provincie Groningen & Staatsbosbeheer hebben aan The Fieldwork Company gevraagd om in het zuidelijk deel van het Lauwersmeergebied een totaal-telling uit te voeren van het aantal in het gebied aanwezige damherten. Gezien de omvang, onoverzichtelijkheid en de ontoegankelijkheid van het gebied is het snel en accuraat in kaart brengen op traditionele wijze (via zichtwaarnemingen vanaf de grond) van de populatie een lastige klus. Met een drone kunnen snel grote gebieden nauwkeurig uitgekamd worden.

Voor dit project is gebruik gemaakt van een drone uitgerust met een warmtebeeldcamera met 8x zoom en een reguliere RGB-camera met 30x zoom. De Thermische camera werd gebruikt om de (soms goed verstopte) dieren te vinden. De camera met 30x zoom werd vervolgens gebruikt om te verifiëren dat het inderdaad om damherten ging, en zodra er geconstateerd werd dat het ging om damherten kon er met behulp van de 30x zoom camera een telling gedaan worden.

Deel dit bericht