Mapping Griend

Om de maand voeren we een complete dronesurvey uit om een orthomosaic van Griend (ongeveer 100 hecater) te maken. Orthomosaics bieden waardevolle inzichten in de dynamiek van het eiland (erosie- en sedimentatieprocessen), vooral na stormachtig weer. Door regelmatig het hele eiland in kaart te brengen door middel van een drone kunnen we de morfologische veranderingen van het eiland volgen na de herstelmaatregelen van 2016. Er werd toen 200.000 kubieke meter zand en 20.000 kubieke meter aan schelpmateriaal op het eiland gesuppleerd om te voorkomen dat het eiland zou eroderen.

Griend is een natuurreservaat, bekend om zijn hoge natuurwaarde voor met name trekvogelsoorten. In de lente en zomer huisvest Griend meer dan 40.000 broedvogels, zoals kokmeeuwen en de bedreigde grote stern. In de lente en de herfst bezoeken 10.000 trekkende wadvogels – b.v. kokmeeuwen, rosse grutto’s, drieteenstrandlopers – de omringende wadplaten om op te laden voor hun reis tussen de tropische overwinteringsgebieden en arctische broedplaatsen. In de winter verzorgen grijze zeehonden hun pups op het eiland.

Onze hoge resolutie orthofoto’s in combinatie met 3D-kaarten geven onderzoekers inzicht in de dynamiek van Griend, wat kan helpen bij het toekomstige beheer van het eiland.

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met het Griend Research Project

Deel dit bericht