GROTE STERNS TELLEN MET EEN DRONE

Normaal gesproken worden nesten van sterns geteld door waarnemers die door een kolonie lopen en de nesten en eieren tellen. Dit is een erg verstorende methode: gedurende de tijd dat de waarnemers nodig hebben om de nesten te inventariseren blijven de sternen niet meer op de eieren zitten en vliegen ze op, waardoor de eieren afkoelen. Daarnaast moeten de waarnemers heel erg opletten dat ze niet per ongeluk op een nest gaan staan en daarmee de eieren kapot maken.

In de zoektocht naar een minder verstorende manier om nesten te tellen kwamen we uit bij drones. De verstoringseffecten van een drone bleken minimaal te zijn, waardoor het een ideale tool is om kolonies te monitoren en nesten te tellen. 

We tellen de kolonie Grote Sterns op griend twee keer per jaar met een drone. Een keer gedurende het broedseizoen, en een keer net voor dat de kuikens kunnen vliegen, waardoor we het broedsucces nauwkeurig kunnen bepalen.

De dronetelling op griend werd uitgevoerd door met en drone in een S-patroon over de kolonies te vliegen, terwijl de drone non stop foto’s nam. Deze foto’s werden samengevoegd tot een orthomosaic, en geanalyseerd door onze beeldanalyse software, die ons vervolgens een exacte hoeveelheid aan sterns en nesten gaf .

Deel dit bericht