Praktijkproef herstel natuurlijke populatie Platte Oester

De platte oester (Ostrea edulis) kwam ooit veelvuldig voor in de Noordzee en de kustwateren, waaronder de Waddenzee. Door een combinatie van overbevissing, ziektes en strenge winters zijn banken van de platte oester uit de Noordzee en Waddenzee verdwenen. De platte oester is een biobouwer of ecosysteem-engineer, een organisme dat de omgeving waarin het voorkomt, direct of indirect beïnvloedt en daarmee ook een leefomgeving creëert voor andere organismen. Net als de al bestaande schelpdierbanken kunnen platte oesters dan ook bijdragen aan de biodiversiteit in de Waddenzee.

Herontdekking wilde platte oesters aanleiding

In 2017 werden voor het eerst enkele platte oesters in de Waddenzee (her)ontdekt wat mogelijk een indicatie is voor een herstel van een gezonde populatie. Onduidelijk is nog wat de kansen zijn voor een spontane verdere verspreiding naar de rest van de Waddenzee en hoeveel tijd daarvoor nodig is. In opdracht van Programma Rijke Waddenzee (PRW) en in samenwerking met De Goede Vissers uit Lauwersoog hebben we daarom een praktische verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de verspreiding van de platte oester over de Waddenzee te bevorderen.

Overleven na herintroductie in de praktijk

De praktijkproef had als doel meer kennis te verzamelen over de invloed van factoren als diepte, droogvalduur en locatie op de overleving en de groei van de platte oester. Daarvoor hebben we op vier locaties in de oostelijke Waddenzee opgekweekte (gebiedseigen) oesters tijdelijk teruggeplaatst onder verschillende omstandigheden. De resultaten van de praktijkproef laten zien dat overleving en groei van de platte oester in het Oostelijk deel van de Waddenzee mogelijk is. Zelfs onder omstandigheden waarvan we in eerste instantie verwacht hadden dat deze niet geschikt zouden zijn. Met de praktijkproef hebben we tevens kennis en ervaring opgedaan die belangrijk is voor eventuele vervolgacties die een verdere verspreiding van de platte oester ondersteunen.

De rapportage van de praktijkproef is te downloaden op de site van Programma Rijke Waddenzee

Programma Rijke Waddenzee

Opdrachtgever

Programma naar een Rijke Waddenzee

Contactpersoon
Locatie

(Oostelijke) Waddenzee

Project status

Afgerond

Betrokken partij(-en)

Goede Vissers