Raypits tellen met drone en A.I. op Guinee-Bissau

Guinee-Bissau heeft net zoals de Nederlandse Waddenzee een uitgestrekt waddengebied; de Bijagos Archipel. Dit is een belangrijk overwinteringsgebied voor veel trekvogels, die naar dit gebied komen om met laag water over de platen te struinen om zich te goed te doen aan schelpdieren, krabben en wormen. Zodra het tij op komt kunnen de vogels niet meer op de plaat eten, en word de plaat het domein van de roggen, die daar op dezelfde prooi jagen als de vogels.  Haaien eten op hun beurt weer de roggen zodra die met afgaand water de plaat verlaten en terug de geul in gaan. Omdat er door overbevissing en de hoge prijs van haaienvinnen in de Bijagos veel haaien weggevangen worden nemen de roggen in dit systeem toe. Doordat er veel meer roggen aanwezig zijn, worden er ook meer bodemdieren op de plaat opgegeten, waardoor er minder overblijft voor de vogels.

Nederlands onderzoekscomité op onbekende bodem

In het najaar van 2019 gingen de RUG, het NIOZ en The Fieldwork Company op expeditie naar Guinee-Bissau om te onderzoeken hoe dit verband precies zit. Maar hoe onderzoek je nu het voedselzoekende gedrag van roggen? Je denkt direct aan lange sessies monitoren onder water, maar de oplossing is simpeler dan dat. Roggen laten namelijk een afdruk achter op de bodem als ze iets van de bodem af eten, de zogenaamde “raypits”. Deze zijn door middel van drone surveys en artificial intelligence is in kaart gebracht. 

Raypit onderzoek met drones

Tijdens laagwater werden de wadplaten ingevlogen met een drone die vanuit de lucht duizenden hoge kwaliteit foto’s nam. De interessegebieden op deze wadplaten waren tussen de 100 en 250 hectare, en daarmee te groot om in te vliegen met een reguliere drone. Wij beschikken over een “fixed wing” drone, uitgerust met een hoge resolutie camera die in zeer korte tijd dit soort grote gebieden met hoog detailniveau kan invliegen. 

Tellen met artificial intelligence

Deze luchtfoto’s werden aan elkaar gezet tot een grote kaart waarna later een getraind digitaal neuraal netwerk de raypits herkent en telt. Deze gegevens konden vervolgens door onderzoekers van de RUG en het NIOZ vergeleken worden met de gps-data van vogels, om te bepalen of er sprake is van voedselconcurrentie tussen vogels en roggen. 

Aanvullend kon er op basis van de drone data een zeer nauwkeurig hoogtemodel gegenereerd worden, waardoor er precies nagegaan kan worden op welke plekken en hoogteligging de roggen voedsel zoeken. 

Over de drones waarover The Fieldwork Company beschikt is meer te lezen op onze website. Van de studies in Guinee-Bissau is meer informatie te vinden op: https://bijagosresearch.org en Guidoleurs.org 

RUG Logo

Opdrachtgever

Rijksuniversiteit Groningen

Contactpersoon
Locatie

Guinee-Bissau, West-Afrika

Project status

Afgerond

Betrokken partij(-en)

NIOZ