Zeegras kwekerij

In navolging van het succes van het zeegrasherstelproject bij Griend in de Waddenzee dat The Fieldwork Company in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en Natuurmonumenten heeft uitgevoerd, is er grote behoefte aan donormateriaal. Elk jaar worden honderdduizenden zaden verzameld van natuurlijke populaties om als donormateriaal te dienen voor restauratiedoeleinden. Op de lange termijn is deze methode niet houdbaar. Daarom voeren we experimenten uit met het kweken van zeegras en daarmee een nieuw type aquacultuur te ontwikkelen.

Cultivatie voor restauratie

Om zeegras te kunnen herstellen is het nodig om voldoende donormateriaal te hebben. Dat betekent zaden of planten die in het wad kunnen worden gezaaid of geplant en als startpunt dienen voor een nieuw te vormen zeegrasveld. Momenteel wordt dit materiaal gewonnen uit natuurlijke en gezonde zeegraspopulaties in de Duitse en Deense Waddenzee. Daarom voeren we sinds 2019 ecologisch onderzoek uit om methoden te ontwikkelen voor het kweken van zeegrassen met als doel zaden en planten te produceren voor restauratiedoeleinden. Het belangrijkste doel van het project van de afgelopen jaren was het opzetten van een succesvolle zeegraszaadkwekerij voor het herstel van droogvallend groot zeegras (Zostera marina).

Experimenten onder gecontroleerde omstandigheden

De afgelopen jaren lag de focus van het onderzoek op het vinden van de beste groeiomstandigheden voor zeegrasplanten, zoveel mogelijk zaden te produceren en op het optimaliseren van onze ruimte en middelen. Om de beste omstandigheden (licht, temperatuur, nutriënten, sediment, CO2) voor planten te testen om in te groeien, hebben we tests uitgevoerd in een kas van de Rijksuniversiteit Groningen op het Zernike terrein. Deze experimenten hebben ons in staat gesteld om de cyclus van zaad naar zaad met succes te voltooien. Dat wil zeggen, we planten een zaadje in het sediment dat vervolgens ontkiemt en op zijn beurt weer uitgroeit tot een volwassen plant die nieuwe zaden produceert. Ons doel in 2022 is om het aantal zaden dat we nu per plant kunnen produceren te verdubbelen.

Meerdere kwekerijen en zeegrassoorten voor opschaling

Wat betreft het optimaliseren van onze ruimte en middelen is onze grootste uitdaging nu het opschalen van het aantal planten dat we elk jaar kunnen kweken. Dat doen we door verschillende kweekopzetten uit te testen: een kas op Zernike, meerdere mesocosms van 3×6 meter en meerdere bassins van in totaal circa 20m2 aangesloten op een inlaatsysteem dat zeewater doorpompt in de haven van Lauwersoog.
Naast ons werk aan een zeegraszadenkwekerij van droogvallend groot zeegras zijn er de afgelopen jaren inspanningen geleverd om methoden voor het kweken van klein zeegras (Zostera noltii) en ondergedoken Zostera marina planten te begrijpen en te ontwikkelen. We hopen de komende jaren onze kennis te kunnen uitbreiden en onze kwekerijen en restauratielocaties nog meer op te schalen.

Voor meer informatie over de zeegrasherstelprojecten bezoek de projectpagina’s, meer informatie over experimenten en mijlpalen op jaarbasis zal op ons nieuws worden gepubliceerd.

Opdrachtgever

Intern project

Contactpersoon
Locatie

Groningen & Lauwersoog

Project status

In uitvoering

Betrokken partij(-en)

Rijksuniversiteit Groningen

Waddenfonds

SNN

Europese Unie EFRO