Zeegrasherstel door van Oord in Zwarte Zee

Dat The Fieldwork Company inmiddels erkent wordt als een deskundige en vindingrijke partner, bleek toen van Oord, een wereldwijd opererende en toonaangevende waterbouwer, ons benaderde voor advies over zeegrasherstel in de Zwarte Zee.

Van Oord voert momenteel in Roemenië een project uit om de eroderende kust bij de populaire badplaats Eforie te herstellen en te beschermen. Gebruik makend van nature-based oplossingen is het de bedoeling om binnen dit kustproject ook te werken aan het herstel van de lokale zeegraspopulatie. In de Zwarte Zee komt klein zeegras (Zostera noltii) voor, maar in Roemenië is de omvang van populatie afgenomen en is de soort inmiddels zeldzaam.

Wij zijn gevraagd vanwege onze kennis en ervaring op het gebied van zeegrasherstel om methodes te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan het herstel van de zeegraspopulatie in Roemenië. De Zwarte Zee is echter niet vergelijkbaar met de situatie in Nederland waar The Fieldwork Company vooral ervaring heeft met zeegrasherstel. 

Wij hebben daarom een aantal verkennende experimenten uitgevoerd om praktische kennis te ontwikkelen die later in Roemenië ingezet kan worden. Daarbij zijn kiem- en groeiproeven uitgevoerd met zeegraszaden waarbij onder andere sediment afkomstig uit het gebied aan de kust van Roemenië is gebruikt. Verder hebben we verschillende zaaimethoden getest in mesocosms-systemen geïnstalleerd op het terrein van de Fieldwork Company in Groningen. Mesocosms zijn experimentele opstellingen die de natuurlijke condities, zoals bijvoorbeeld zoutgehalte, nabootsen onder gecontroleerde condities.

Vergelijkbare experimenten zijn uitgevoerd op twee veldlocaties in het Grevelingenmeer. Lees meer over dit project op de website van Van Oord.

Opdrachtgever

Van Oord

Contactpersoon
Locatie

Roemenië, Groningen

Project status

Afgerond

Betrokken partij(-en)