Water- en oeverplanten inventarisaties

Afgelopen zomer hebben we in opdracht van Stichting Waterproef mee gewerkt aan de grootschalige survey macrofyten in Noord-Holland en Utrecht. Macrofyten zijn vaatplanten die met het blote oog zichtbaar zijn en in, of langs het water groeien. Rond de 180 natuurlijke- en boerensloten zijn bezocht om de plantensoorten te bepalen, de waterdiepte, doorzicht van het water en geleidbaarheid. Soortenkennis, maar ook veldplanning en logistiek worden gecombineerd om de opdracht goed uit te voeren.

Share this article