Water- en oeverplanten inventarisaties

orchidee

SKB Rib

19 april 2021

Seafury

19 april 2021

Rigid Raider craft

19 april 2021

Damhertentelling

16 maart 2020

Onderwatercamera “Bruce”

7 november 2019

Water- en oeverplanten inventarisaties

7 oktober 2019

SCHAVEN VOOR KENNIS

29 maart 2019

Eco-passage Gelderland

10 januari 2019

DIJKKARTERING IJSSEL

14 december 2018

MWTL STAGNANTE EN STROMENDE WATEREN

14 december 2018

Afgelopen zomer hebben we in opdracht van Stichting Waterproef mee gewerkt aan de grootschalige survey macrofyten in Noord-Holland en Utrecht. Macrofyten zijn vaatplanten die met het blote oog zichtbaar zijn en in, of langs het water groeien. Rond de 180 natuurlijke- en boerensloten zijn bezocht om de plantensoorten te bepalen, de waterdiepte, doorzicht van het water en geleidbaarheid. Soortenkennis, maar ook veldplanning en logistiek worden gecombineerd om de opdracht goed uit te voeren.

Deel dit bericht