SCHAVEN VOOR KENNIS

In de periode februari – maart 2019 heeft the Fieldwork Company gedurende 7 weken bijgedragen aan onderzoek naar het macrozoöbenthos (> 5 mm) op het Nederlands deel van de Noordzee. Met een bodemschaaf is informatie verzameld op 187 locaties die verdeeld waren over gebieden met bijzondere ecologische waarden, zoals de Doggersbank, de Centrale Oestergronden, het Friese Front, de Bruine Bank en een offshore gebied gelegen boven de Waddeneilanden. Voor de uitvoering werd samengewerkt met collega’s van het NIOZ, Eurofins en eCOAST. Het verzamelde materiaal werd zoveel mogelijk aan boord uitgezocht en gedetermineerd. Hiervoor werden regelmatig grote hoeveelheden materiaal nauwkeurig uitgeplozen, waarbij soms verrassende vondsten zijn gedaan. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM).

Deel dit bericht