Zeegrasherstel Waddenzee & Zuidelijke Delta

In het verleden waren de zeegrasvelden in de Waddenzee en de Zuidwestelijke Delta duizenden hectaren groot. Ze vervulden een fundamentele rol voor de natuur en stimuleerden ook de economie. Door de aanleg van waterwerken, opkomst van wierziekten en verslechterende waterkwaliteit is zeegras in de meeste Nederlandse wateren verdwenen.  Vergroten van plantenpopulatie Sinds de jaren ‘90…

Lees meer

Zeegrasherstel Grevelingen

Hoe het zeegras verdween Tot de Grevelingen dam werden aangelegd en de Brouwersdam werd gesloten was de Grevelingen een estuarium waarin het zoetwater van de rivieren en de Noordzee samenkwamen. Het Grevelingenmeer werd zoeter en veranderde in een brak meer zonder getijdewerking. Het groot zeegras profiteerde hiervan door zich aan te passen aan deze onnatuurlijke…

Lees meer

Wadspinnen voor Waddenmozaïek

Meten omgevingsfactoren zeegrasherstel De meetframes zijn voorzien van sensoren die omgevingsfactoren meten die belangrijk zijn voor zeegras, zoals stroming, golfslag en de helderheid van het water. Op basis van deze metingen zal er een kansenkaart gemaakt worden waarop te zien is in welke gebieden de kans op succesvol herstel van ondergedoken zeegras het grootst is.…

Lees meer