SCHAVEN VOOR KENNIS

In de periode februari – maart 2019 heeft the Fieldwork Company gedurende 7 weken bijgedragen aan onderzoek naar het macrozoöbenthos (> 5 mm) op het Nederlands deel van de Noordzee. Met een bodemschaaf is informatie verzameld op 187 locaties die verdeeld waren over gebieden met bijzondere ecologische waarden, zoals de Doggersbank, de Centrale Oestergronden, het…

Lees meer