Praktijkproef herstel natuurlijke populatie Platte Oester

Herontdekking wilde platte oesters aanleiding In 2017 werden voor het eerst enkele platte oesters in de Waddenzee (her)ontdekt wat mogelijk een indicatie is voor een herstel van een gezonde populatie. Onduidelijk is nog wat de kansen zijn voor een spontane verdere verspreiding naar de rest van de Waddenzee en hoeveel tijd daarvoor nodig is. In…

Lees meer

Wij & Wadvogels

Wij & Wadvogels verbetert leefomgeving wadvogels Het project Wij & Wadvogels moet het Waddengebied als leefomgeving voor vogels verbeteren. Dit gebeurt o.a. door het aanleggen van broedeilanden en kwelders. Maar ook door verstoring van vogels zo veel mogelijk tegen te gaan zoals het zoneren van toerisme of door monitoringstechnieken onder de loep te nemen. Monitoringstechnieken…

Lees meer

Ammophila duingras experimenten

Pionieren in dynamische duinenThe Fieldwork Company heeft onderzoekers van het NIOZ geassisteerd met het opzetten van een veldexperiment op het oostpunt van Schiermonnikoog. Het oostpunt van Schiermonnikoog was voor dit experiment een ideale locatie omdat het een dynamisch systeem is waarbij de verschillende successieve duinzones en een pionier biestarwegras vegetatie aanwezig zijn. In het veldexperiment…

Lees meer

Tiny Sea Forest

The Fieldwork Company heeft van Rijkswaterstaat Zee en Delta de opdracht gekregen om het allereerste Tiny Sea Forest ter wereld te ontwikkelen en in te richten. Bij de vormgeving van het project werken we verder samen met Staatbosbeheer die het gebied beheerd, en de initiatiefnemer IVN. Door verschillende structuren en materialen onder water te plaatsen…

Lees meer

Zeegrasherstel Waddenzee & Zuidelijke Delta

In het verleden waren de zeegrasvelden in de Waddenzee en de Zuidwestelijke Delta duizenden hectaren groot. Ze vervulden een fundamentele rol voor de natuur en stimuleerden ook de economie. Door de aanleg van waterwerken, opkomst van wierziekten en verslechterende waterkwaliteit is zeegras in de meeste Nederlandse wateren verdwenen.  Vergroten van plantenpopulatie Sinds de jaren ‘90…

Lees meer

Zeegras kwekerij

Cultivatie voor restauratie Om zeegras te kunnen herstellen is het nodig om voldoende donormateriaal te hebben. Dat betekent zaden of planten die in het wad kunnen worden gezaaid of geplant en als startpunt dienen voor een nieuw te vormen zeegrasveld. Momenteel wordt dit materiaal gewonnen uit natuurlijke en gezonde zeegraspopulaties in de Duitse en Deense…

Lees meer

3D Printen voor ecosysteemherstel

Verbeteren vestigingsmilieu voor biobouwers De Waddenzee en de Zuidelijke Delta zijn dynamisch en onderhevig aan o.a. stroming, golfwerking en stormen. Je kan je indenken dat het voor een oesterlarve of zeegraszaadje lastig is om in zo’n constant veranderende omgeving te aarden en groeien. Het is in eerder onderzoek aangetoond dat het aanbieden van geschikt hard…

Lees meer

Zeegrasherstel Grevelingen

Hoe het zeegras verdween Tot de Grevelingen dam werden aangelegd en de Brouwersdam werd gesloten was de Grevelingen een estuarium waarin het zoetwater van de rivieren en de Noordzee samenkwamen. Het Grevelingenmeer werd zoeter en veranderde in een brak meer zonder getijdewerking. Het groot zeegras profiteerde hiervan door zich aan te passen aan deze onnatuurlijke…

Lees meer

Zeegrasherstel Waddenzee

Waarom het zeegras verdween Tot 1932 kwam meer dan 15.000 hectare zeegras voor in het overgangsgebied tussen Waddenzee en de Zuiderzee. Groot zeegras, in de volksmond ook wier genoemd, was in de 19de eeuw zelfs een veelgebruikte vulling voor kussens, matrassen en zelfs dijken. Maar na de aanleg van de afsluitdijk stierf het binnen enkele…

Lees meer

Wadspinnen voor Waddenmozaïek

Meten omgevingsfactoren zeegrasherstel De meetframes zijn voorzien van sensoren die omgevingsfactoren meten die belangrijk zijn voor zeegras, zoals stroming, golfslag en de helderheid van het water. Op basis van deze metingen zal er een kansenkaart gemaakt worden waarop te zien is in welke gebieden de kans op succesvol herstel van ondergedoken zeegras het grootst is.…

Lees meer