Praktijkproef herstel natuurlijke populatie Platte Oester

Herontdekking wilde platte oesters aanleiding In 2017 werden voor het eerst enkele platte oesters in de Waddenzee (her)ontdekt wat mogelijk een indicatie is voor een herstel van een gezonde populatie. Onduidelijk is nog wat de kansen zijn voor een spontane verdere verspreiding naar de rest van de Waddenzee en hoeveel tijd daarvoor nodig is. In…

Lees meer

Wij & Wadvogels

Wij & Wadvogels verbetert leefomgeving wadvogels Het project Wij & Wadvogels moet het Waddengebied als leefomgeving voor vogels verbeteren. Dit gebeurt o.a. door het aanleggen van broedeilanden en kwelders. Maar ook door verstoring van vogels zo veel mogelijk tegen te gaan zoals het zoneren van toerisme of door monitoringstechnieken onder de loep te nemen. Monitoringstechnieken…

Lees meer

Zeegras kwekerij

Cultivatie voor restauratie Om zeegras te kunnen herstellen is het nodig om voldoende donormateriaal te hebben. Dat betekent zaden of planten die in het wad kunnen worden gezaaid of geplant en als startpunt dienen voor een nieuw te vormen zeegrasveld. Momenteel wordt dit materiaal gewonnen uit natuurlijke en gezonde zeegraspopulaties in de Duitse en Deense…

Lees meer

Zeegrasherstel Grevelingen

Hoe het zeegras verdween Tot de Grevelingen dam werden aangelegd en de Brouwersdam werd gesloten was de Grevelingen een estuarium waarin het zoetwater van de rivieren en de Noordzee samenkwamen. Het Grevelingenmeer werd zoeter en veranderde in een brak meer zonder getijdewerking. Het groot zeegras profiteerde hiervan door zich aan te passen aan deze onnatuurlijke…

Lees meer

Zeegrasherstel Waddenzee

Waarom het zeegras verdween Tot 1932 kwam meer dan 15.000 hectare zeegras voor in het overgangsgebied tussen Waddenzee en de Zuiderzee. Groot zeegras, in de volksmond ook wier genoemd, was in de 19de eeuw zelfs een veelgebruikte vulling voor kussens, matrassen en zelfs dijken. Maar na de aanleg van de afsluitdijk stierf het binnen enkele…

Lees meer