KUNSTMATIGE MOSSELBANKEN BOUWEN OP GRIEND

In ons werkveld moet je af en toe rare vragen stellen zoals bijvoorbeeld: “Heeft u misschien 42 kilometer aan kokostouw liggen en nu u toch bezig bent, heeft u misschien ook nog 2000 vierkante meter aan kokosmatten liggen en kunnen we dat alles deze week nog ophalen?”

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen , Radboud Universiteit NijmegenNatuurmonumentenNIOZ en Bureau Waardenburg werken we aan het herstellen van mosselbanken en zeegras voor de kust van het beschermde waddeneiland Griend. In dit gebied kwamen beide veelvoudig voor, maar na de bouw van de Afsluitdijk verdwenen zowel de zeegrasvelden als vrijwel alle mosselbanken rondom Griend. Zowel mosselbanken als zeegrasvelden zijn verantwoordelijk voor het vasthouden van sediment en het afremmen van eroderende processen zoals stroming en golfslag. Nu beide zo goed als verdwenen waren is het eiland Griend aan het eroderen

Griend is cruciaal voor een aantal vogelsoorten, zoals de grote stern, maar ook voor zeehonden, die hun jongen gedurende de winter daar grootbrengen

Om de erosie op Griend een halt toe te roepen is er een grootschalig experiment opgezet om mosselbanken en zeegras te herstellen

Om mosselbanken te herstellen zijn biologisch afbreekbare kunstriffen geplaatst gemaakt van zogenaamde BESE blokken (Biodegradable Elements for Starting Ecosystems). Dit zijn blokken met een honinggraatstructuur die gemaakt zijn uit op elkaar gestapelde elementen van afbreekbaar plastic

Om er voor te zorgen dat de mossellarven zich konden vestigen op de blokken hebben we 42 kilometer aan kokostouw door 800 (60m2aan bese blokken geweven. De blokken werden op kokosmatten geplaatst om er voor te zorgen dat ze niet zouden wegzakken in het sediment. Die gehele constructie werd verankerd op het wad met in totaal 4,5 ton aan betonijzeren pinnen.

Al dit materiaal werd met boten naar Griend getransporteerd. Omdat Griend geen haven heeft en het water rondom Griend niet erg diep is moest alle het materiaal eerst 3 kilometer over het wad worden vervoerd. Om dit te vergemakkelijken heeft the Fieldwork Company een modulaire kar ontworpen die kan worden aangepast aan het te vervoeren materiaal.

Deel dit bericht