Water- en oeverplanten inventarisaties

7 oktober 2019

Afgelopen zomer hebben we in opdracht van Stichting Waterproef mee gewerkt aan de grootschalige survey macrofyten in Noord-Holland en Utrecht. Macrofyten zijn vaatplanten die met het blote oog zichtbaar zijn en in, of langs het water groeien. Rond de 180 natuurlijke- en boerensloten zijn bezocht om de plantensoorten te bepalen, de waterdiepte, doorzicht van het…

SCHAVEN VOOR KENNIS

29 maart 2019

In de periode februari – maart 2019 heeft the Fieldwork Company gedurende 7 weken bijgedragen aan onderzoek naar het macrozoöbenthos (> 5 mm) op het Nederlands deel van de Noordzee. Met een bodemschaaf is informatie verzameld op 187 locaties die verdeeld waren over gebieden met bijzondere ecologische waarden, zoals de Doggersbank, de Centrale Oestergronden, het…

Eco-passage Gelderland

10 januari 2019

Voor Provincie Gelderland hebben we camera systemen geleverd en geïnstalleerd voor 6 verschillende eco-passages. Deze camera’s monitoren de passages 24/7, en registreren elk dier dat oversteekt. Er word van elk dier een filmpje gemaakt, en dat word vervolgens geupload naar een server, waarna de beelden geanalyseerd kunnen worden.

DIJKKARTERING IJSSEL

14 december 2018

In opdracht van Medusa BV hebben we gewerkt aan het in kaart brengen van de dijk condities van de zomerdijken langs de IJssel. Met een elektromagnetische sensor liepen we transecten aan beide kanten van de dijk, over prikkeldraad en door weilanden. Een grote klus waar het aankwam op logistiek slim puzzelen qua transport en toegankelijkheid…

MWTL STAGNANTE EN STROMENDE WATEREN

14 december 2018

Afgelopen zomer hebben we in de maanden juni tot en met augustus de jaarlijkse waterplanten monitoring uitgevoerd. De logistiek en materiaalvoorziening nam de Fieldwork Company voor zich en E.C.O. Logisch en Eurofins AquaSense stuurden het project aan en leverden de plantenexperts. In deze formatie hebben we data opgeleverd betreffende oever- en waterplanten abundantie en diversiteit…

GROTE STERNS MONITOREN OP GRIEND

1 juli 2018

Afgelopen twee maanden heeft op het eiland Griend een van onze op maat gemaakte cameraoplossingen gedraaid om de sternkolonie op het eiland te monitoren. Het systeem bestond uit een hoge resolutie camera, een server met 16 terabyte aan opslag die de videobeelden uit de camera opsloeg, en aangezien er geen internet op Griend aanwezig is:…

GROTE STERNS TELLEN MET EEN DRONE

12 juni 2018

Normaal gesproken worden nesten van sterns geteld door waarnemers die door een kolonie lopen en de nesten en eieren tellen. Dit is een erg verstorende methode: gedurende de tijd dat de waarnemers nodig hebben om de nesten te inventariseren blijven de sternen niet meer op de eieren zitten en vliegen ze op, waardoor de eieren…

MWTL 2018 kick-off

5 juni 2018

Vandaag was de startdag van de MWTL-stagnant bemonstering. Binnen dit onderzoek wordt er gekeken naar de waterkwaliteit in de grote meren. Komende zomer zullen er op ongeveer 3000 opnamepunten verspreid over de randmeren waterplanten opgenomen worden, en oppervlaktepercentages bepaald worden.

MONITORING VAN GROOT ZEEGRAS MET UAV

8 maart 2018

In de Waddenzee word hard gewerkt aan het restaureren van droogvallende groot zeegras ( Zostera Marina ) populaties. Om de resultaten van verschillende herstelproeven te kunnen monitoren, moeten individuele planten worden geteld. Het jaarlijkse droogvallende zeegras wordt meestal gecontroleerd bij eb, wanneer het gebied gemakkelijk toegankelijk is. Omdat herhalende grondtellingen diepe sporen achterlaten in het waddensediment, is…

Aerial survey griend

29 januari 2018

Between January 13-15 we have carried out the first aerial survey of the island of Griend for 2018. In a long-term series of monitoring we carried out these surveys to allow researchers to closely follow the development of the island after the 2016 restoration measures were taken.